Fundering storten

  De definitie van fundament

 

 

Bovenstaande definitie van fundering, ook wel fundament genoemd, benoemt de twee belangrijkste eigenschappen van een fundering:

 

-   Ondergronds

-   Ondersteunend

 

Bij Invepro telt in de eerste plaats de ondersteunende functie van een te storten fundering. Onze aandacht gaat uit naar het bepalen van de draagkracht van de ondergrond, de benodigde wapening en de toe te passen betonkwaliteit. Ook de bescherming tegen vorst en eventuele doorvoeringen voor leidingen zijn al in een vroeg stadium van belang. Een goede fundering is immers onmisbaar voor een stabiel bouwwerk.

 

Het feit dat een fundering vaak in de grond gestort wordt, telt met name mee bij het bepalen van het investeringsplaatje. Een fundering storten in de grond kost vanzelfsprekend minder dan eenzelfde betonwerk dat in het zicht blijft.

 

Kosten fundering storten

De kosten van het storten van een fundering zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 

-   Heiwerk

Of geheid moet worden, is afhankelijk van de ondergrond waarop het bouwwerk komt. Is dat zand, dan is heien vaak niet nodig. Is dat een andere grondsoort, dan kan het afhankelijk van welke grondsoort en het gewicht van het bouwwerk nodig zijn om te heien. De kosten van heiwerk zijn afhankelijk van het type palen (hout/beton), de lengte en de omtrek.

-   Afmeting bouwwerk

Een groter bouwwerk betekent meer fundering storten.

-   Gewicht en belasting bouwwerk

Of een bouwwerk uit hout of beton wordt opgetrokken, heeft gevolgen voor het gewicht van dat bouwwerk en daarmee voor de eisen aan de wapening van de te storten fundering. Ook het gebruik, worden er piepschuimelementen of betonelementen opgeslagen, is daarop van invloed.

-   Benodigde betonkwaliteit

Beton is er in diverse kwaliteiten, die het beton beschermen tegen allerlei invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan vorst en chemische stoffen zoals zuren of dooizouten. Ook de vorm van het beton (betreft het een wand, een vloer of bijvoorbeeld een ronde vorm) stelt eisen aan de verwerkbaarheid en daarmee de kwaliteit van de beton.

 

Meer weten over het storten van een fundering?

Heeft u interesse in onze diensten of aanvullende vragen? Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op via 030-747 07 00.