Huis onderkelderen

  • Huis onderkelderen

  • Huis onderkelderen

  • Huis onderkelderen

  • Huis onderkelderen

  • Huis onderkelderen

Projectgegevens

Omvang: 140 m2
Jaar: 2014
Omschrijving: nieuwbouw kelder onder woonhuis

Onderkelderen woning

Het onderkelderen van huizen is de laatste jaren meer en meer in trek. Dat is niet gek gezien de huidige grondprijzen en de groeiende behoefte aan meer leefruimte. Soms dient een kelder alleen als parkeergarage, maar door het toepassen van ventilatie en lichtdoorlatende voorzieningen (bijv. koekkoek) kan in een kelder ook een hele fijne slaapkamer of zelfs een compleet appartement worden gerealiseerd.

Waterdichte kelder

De meest gehoorde klacht over kelders is wateroverlast: in natte perioden loopt deze onder met water. Vaak is dit een gevolg van een grondwaterstijging. Wij besteden speciale aandacht aan het waterdicht opleveren van een kelder. Onder andere door het toepassen van rubber profielen in de aanhechting van vloer met wand en door de kelderwanden te behandelen met een afdichtende emulsie.