Kelder onder huis

  • Kelder onder huis

  • Kelder onder huis

  • Kelder onder huis

Projectgegevens

Omvang: 200 m2
Jaar: 2008
Omschrijving: nieuwbouw van een kelder onder een woning in Odijk

Kelder isoleren

Een ongeïsoleerde kelder heeft over het algemeen een redelijk stabiele temperatuur van 8 tot 10 graden Celsius. Dat is ook de reden dat deze vroeger vaak werd gebruikt als voorraadopslag. Een kelder isoleren is met name zinvol wanneer het de bedoeling is deze te verwarmen. Door toepassing van de modernste technieken op dit gebied kan zelfs de kelder een steentje bijdragen aan energieneutraal bouwen.

Bouwvergunning

Voor het realiseren van een kelder onder een woning is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (de vroegere bouwvergunning) verplicht. De aanvraag bestaat uit een vergunningstekening, een (digitaal) aanvraagformulier en constructiestukken waaruit blijkt dat de kelder sterk genoeg is. Onze specialisten kunnen voor u een aanvraag voor een omgevingsvergunning verzorgen.