Mestkelder bouwen

Wie vertrouwt u het bouwen van uw mestkelder toe?

 

Voordat u deze vraag beantwoordt, nodigen wij u uit een momentje stil te staan bij de onderstaande informatie. Een mestkelder bouw je immers niet zonder risico’s. Wat zijn belangrijke aspecten om op te letten?

 

Kelder uitgraven

Een kelder uitgraven is een zorgvuldig werk. Het verdient aanbeveling om vooraf sonderingen te laten maken om inzicht te krijgen in de grondslag en grondwaterstand ter plaatse. In sommige gevallen (loopzand bijvoorbeeld) dienen de wanden van de bouwput verstevigd te worden of moet een flauwer talud worden toegepast. Als heiwerk noodzakelijk is, wordt er vaak eerst geheid om daarna tussen de heipalen uit te graven. De heistelling hoeft op die manier niet in de bouwput te worden geplaatst. Het uitgraven van de kelder is vervolgens een nauwkeurig klusje, want wanneer een heipaal wordt geraakt door de graafmachine kan deze breken.

 

Bemaling bouwput

In het geval dat de grondwaterstand hoog staat en de grond gemakkelijk water doorlaat, is bemaling van de bouwput raadzaam. Het type bemaling is afhankelijk van de hoeveelheid af te voeren water en de omstandigheden. Op veel plaatsen in Nederland kan worden volstaan met het plaatsen van klokpompen in de bouwput. Houdt ook in dat geval wel in de gaten welke regels het waterschap hanteert ten aanzien van de hoeveelheid weg te pompen water en de plek waar het geloosd wordt. Soms is een melding of vergunning noodzakelijk en wanneer het om veel water gaat wordt zelfs heffingsgeld opgelegd.

 

Betonkwaliteit

Mest bevat chemische stoffen die een reactie kunnen aangaan met beton. Om schade als gevolg van deze bijtende stoffen te voorkomen, is het noodzakelijk beton met een speciale betonkwaliteit toe te passen. Vooral voor de kelderwanden geldt dat deze zwaar te lijden hebben onder de mest, omdat het niveau in de mestkelder kan variëren en het beton dus steeds opnieuw in contact komt met mest. Welke betonkwaliteit wordt toegepast, is niet aan het beton te zien. Dit kan alleen worden aangetoond met afleverbonnen van de betonleverancier. 

 

Waterdichte kelder

Alleen een waterdichte kelder zorgt voor jarenlang plezier. Het is dan ook belangrijk dat de naden in het beton tussen vloer en wand en op de hoeken van de mestkelder worden voorzien van speciale rubber profielen. Deze zogeheten Schrumpf-profielen zorgen ervoor dat zelfs wanneer er scheurvorming optreedt, de wand waterdicht blijft. Een klein detail, maar ontzettend waardevol!

 

Mestkelder bouwen kosten

De kosten voor het bouwen van een mestkelder zijn afhankelijk van de afmetingen, de fundering en de gewenste afdekking. Wilt u vrijblijvend informatie over de kosten van uw bouwplan? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 030-747 07 00.